Arama
Paysa
Prefabrik yapı çözümleri tek çatı altında...
Kalite Politikamız

 

*Paysa Prefabrike Yapıları olarak, rekabette sürekli üstünlük, iç ve dış pazarlarda yerimizi daha kalıcı hale getirmek ve gücümüzü devam ettirmek temel ilkemizdir.

*Rekabet gücümüzü korumak, daha ileriye taşıyabilmek, müşteri beklentilerini doğru zamanda, daha kaliteli ve ekonomik şekilde karşılayabilmek için, değişen teknolojilerin takipçisi, yenilikçi ve sürekli gelişim çabası içerisinde olmak.

*Tüm faaliyetlerimizde ve hedeflerimize ulaşma çabalarımızda, kaynaklarımızı etkin kullanma ve verimli çalışma yaklaşımı benimsemek,

*İnsana, insan hayatına ve sağlığına değer vermek, kendimizi ve başkalarının sağlığını ve hayatını korumayı en büyük önceliğimiz haline getirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek.

*Doğaya ve çevreye duyarlı tasarım ve teknolojilerimizle çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynaklarımızı korumak,

*Tüm faaliyetlerimizde yasal mevzuatlar, standartlar ve ilgili tarafların şartlarına uymak.

*Kalitemizi garanti altına almak için,  bize mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerimizin kalitelerini yükseltmelerine destek olma ve işbirliğimizi  kuvvetlendirme çabası   içerisinde olmalıyız.

Kalite Politikamız