Arama
Paysa
Prefabrik yapı çözümleri tek çatı altında...
İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları politikası

Şeffaf, adil ve gelişime dayalı uygulamalar ile nitelikli işgücü tarafından tercih edilir bir kurum olmak, bünyemizdeki personelimizi insan kaynakları uygulamalarımızla doğru yönlendirerek, rekabet gücümüzü ve kurumsal başarımızı desteklemektir.

İnsan Kaynakları Bölümü

Nitelikli İşgücünü Kazanma

Kurumumuzdaki açık pozisyonların doldurulması için; kişisel başvurular, gazete ilanları, şirketimiz internet sitesi, e-posta, şirket çalışanlarımızın veya danışmanlık firmalarının önerileri gibi farklı kaynaklardan gelen iş başvuruları titizlikle ve gizlilik prensibi çerçevesinde değerlendirilir.
Aranan pozisyonların gereklerine cevap veren adayların, birebir mülakatları ve pozisyon gerekleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerinin ardından kurumumuza kazandırılması hedeflenir.

Performans Yönetimi

Performans yönetim sistemi, çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kurumsal hedeflerin bireysel hedeflerle bütünleştirilmesine dayanır. 
Çalışanlarımızın ortaya koydukları değer, kurumumuzun ortak amaçları ve hedefleri doğrultusunda yönlendirilir ve başarılı performanslar kuruma kattığı değer oranında ödüllendirilir.

Yetenek Yönetimi

Potansiyeli yüksek çalışanlarımızın tespit edilmesi, gerekli olan bilgi, beceri ve mesleki gelişim imkânlarının verilmesi ve daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmasını sağlamak amacıyla kariyer planları ve gelişim programları oluşturulur ve takip edilir.

Ücret Yönetimi

Kurumumuzda ücret yönetimi, ücretlerin, çalışanlarımızın eğitim düzeyleri, sahip oldukları yetkinlikler, her bir görev için iş değerlemesi sonucu oluşan işin derecesi ve değeri, çalışanlarımızın bulundukları görevlerin piyasadaki değeri, kurumun performansı ve olanakları dikkate alınarak belirlenmesine dayanır.