Arama
Paysa
Prefabrik yapı çözümleri tek çatı altında...

Haberlere Geri Dön

Paysa Üretimini Hızla Artırıyor

Paysa Üretimini Hızla Artırıyor

30 yıl önce Türkiye'deki prefabrik yapı ihtiyacını fark ederek Türkiye'ye "prefabrike bina" kavramını getiren Paysa, sektördeki başarılarını yeni projeler ve artan üretim kapasitesi ile pekiştirmektedir. Paysa, yılların tecrübesiyle geçici konaklama yapıları inşa etmeye devam etmektedir. Ürün portföyüne konteynır ve sac binaları da ekleyen Paysa, 30. Uluslararası Yapı / Turkeybuild Fuarı ile suskunluğunu bozdu. Paysa Müdürü Atakan Yalçınkaya ile 30. Uluslararası Yapı / Turkeybuild Fuarı'nda konuştuk.

Paysa'yı tanıyabilir miyiz?
Paysa'nın kurucusu Metin Bey, 30 yıl önce Türkiye'deki hazır beton ihtiyacını fark etmiş ve insanların geçici konaklama için bazı yapılara ihtiyaç duyduğunu belirlemiş. Bu ihtiyacı karşılamak için de bir tarafı betopan ve farklı kaplama malzemesiyle kaplanmış yapılar yapmış. Zaman içinde bu yapılar değişikliğe uğramış, çeşitliliği artmış ve pazarda gördüğümüz ürünlere dönüşmüş.

Özellikle 1999 depremi sonrası artan çelik yapı talebi sektörü olumlu yönde etkiledi...
Evet, özellikle deprem sonrasında çelik yapılar tercih edilir oldular. Çünkü çelik yapılar depreme dayanıklı yapılar. Yıllardır ekonomik koşullar nedeniyle beton yapılarda yaşıyoruz.

Çimentonun ucuz olduğu ülkelerde ahşap ve çelik konstrüksiyona geçmek zaman alıyor.
Ama deprem olgusundan dolayı çelik yapılar daha da tercih ediliyor artık. Depremden dolayı İstanbul Bölgesi'nde zaten oluşmuş bir pazar var. Dolayısıyla İstanbul'daki firmalar konut konusunda çalışmak istiyor, kalıcı konut yapmak istiyor.

Ankara firmaları hangi alanda çalışıyorlar peki?
Ankara'da deprem olgusu daha az hissediliyor. Bunun için de Ankara firmaları daha çok geçici konut inşa ediyorlar. Bu konuda da çok başarılılar. Çok büyük kapasitelerde yurtdışında inşaat şantiyeleri kuruyorlar. Oralardaki konaklama yapılarını yapıyorlar.

Siz de Ankaralı bir firmasınız. Sektörde yaşanan bu olumlu hava siz nasıl etkilendi?
Aslında deprem sonrası firmalar büyüme gösterirken biz bir takım özel nedenlerden dolayı büyüme gösteremedik. Fakat son iki yıldır önemli bir gelişim gösterdik. Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla üretimimiz yüzde 100 oranında arttı. Pazar payımızın yüzde 5'ler civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde pazar payımızın yüzde 15'ler seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Çünkü yurtdışı pazarımız hızla büyüyor.

Yurtdışında hangi ülkelere iş yapıyorsunuz?
Irak, Pakistan, Afganistan ve Türki Cumhuriyetleri'ne iş yapıyoruz.

Ürün portföyünüzde hangi ürünler var?
Üzeri branda kaplı germe yapılar, çelik yapılar, betopanla kaplı modüler yapı diye adlandırdığımız hazır konut türü yapılar var. Bunların yanı sıra ürün dağarcığımıza askeri kamplarda kullanılan konteynır ve sac binaları da ekledik. Bu konuda iddialıyız. Çünkü maliyetlerimiz daha düşük.

Eklenme Tarihi: 19.07.2008