Arama
Paysa
Prefabrik yapı çözümleri tek çatı altında...
PAYSA Web Sitesi Kullanım Koşulları

Bu sayfa kullanılarak PAYSA'ya iletilen kişisel bilgilerin kullanılması, Gizlilik Politikası bölümünde düzenlenen koşullar ile mümkün olmaktadır.

PAYSA Web Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu web sitesinin sahibi PAYSA Prefabrik İnşaat Turizm ve Endüstri Ltd. Şti. olup, site üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi PAYSA’ya aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz.

1.PAYSA, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

2. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Kullanıcı Paysa’nın açacağı davalarda yetkili mahkemeyi belirlemesi hakkını gayrı kabili rücu kabul eder.

3. PAYSA’nın web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmediği ve taahhütte bulunulmadığı gibi, bu ürünlerin ve PAYSA’nın WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında da herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4. Kullanıcı, web sitesi'nin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan PAYSA sorumlu değildir.

5. Kullanıcı, web sitesi'ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

PAYSA işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. PAYSA,kastından kaynaklanmayan her türlü durum, hafif ihmal dahil kusurları hususunda sorumluluk Kabul etmemektedir. Ayrıca; sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata , ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda da herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, PAYSA link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı PAYSA dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı PAYSA’dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları dahilinde gerçekleşir, PAYSA bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. PAYSA bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, PAYSA’nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

PAYSA Web Sitesi’nin sahibi PAYSA Prefabrik İnşaat Turizm ve Endüstri Ltd. Şti.’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu PAYSA’nın ya da PAYSA’ın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. PAYSA’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür. Bir nüshaya kadar izin verilen kişisel ve ticari amaçlı olmayan çoğaltmalarda, PAYSA'nın fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğunun belirtilmesi zorunludur.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

PAYSA, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, kastından kaynaklanmayan her türlü durum, hafif ihmal dahil kusurları hususunda sorumluluk kabul etmediği gibi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. PAYSA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda da herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile PAYSA’ın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir. PAYSA, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. PAYSA’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer